Menu
Selecteer een pagina
Header image: DC Belgium biedt doordacht antwoord op de verstedelijking van de Antwerpse rand

DC Belgium biedt doordacht antwoord op de verstedelijking van de Antwerpse rand

De Antwerpse rand is sinds enkele jaren stevig aan het verstedelijken. Jonge mensen trekken alsmaar vaker naar de betaalbare groene rand om zich te settelen en hun gezin te starten. De oudere generaties – de empty-nesters en 65-plussers – blijven veelal in de binnenstad wonen. Het demografische gevolg? Een duidelijke verjonging van randgemeenten zoals Boom en Hemiksem, en een stevige vergrijzing van de kerngemeenten. DC Belgium legt graag uit welke gevolgen dat heeft voor de vastgoedmarkt en hoe ze hier als vastgoedontwikkelaar slim op inspelen.

Waar in de randgemeenten Boom, Niel en Hemiksem bijna een kwart van de inwoners niet ouder is dan 18 jaar, bestaat de bevolking in Schilde, Edegem en Hove voor bijna 25% uit 65-plussers. Over het algemeen vergrijst de bevolking van de duurdere steden die meer richting de kern van Antwerpen liggen. Tegelijkertijd verjongt de bevolking in steden die betaalbare woningen aanbieden, en dat is exact wat er gebeurt in de Antwerpse groene rand. Daarnaast is er ook de algemene gezinsverdunning: kleinere gezinnen met maximum twee kinderen halen tegenwoordig de bovenhand. Zij trekken vaker vanuit Antwerpen naar de randgemeenten, waar er nog heel wat betaalbare huizen te vinden zijn met een tuin en drie tot vier slaapkamers.

Wie verstedelijking zegt, zegt ook nieuwe behoeften. En dat betekent voor heel wat gemeenten een extra financiële inspanning. Zo moeten zij voorzien in voldoende basis- en secundaire scholen, kinderopvang en jeugdwerking. Hier en daar moet ook de ruimtelijke planning aangepast worden, want speeltuinen en voldoende groenruimte zijn voor jonge gezinnen belangrijk. In de andere gemeenten, waar de bevolking ouder wordt, moet er dan weer extra ingezet worden op voorzieningen gericht op ouderen, zoals zorgservices en extra woonzorgcentra. Het is net bij de invulling van deze nieuwe maatschappelijke behoeften dat vastgoedontwikkelaars zoals DC Belgium een belangrijke rol vervullen.

DC Belgium staat gekend om z’n doordachte projectontwikkeling, en gaat daarbij verder dan de standaardontwikkeling. Uit marktonderzoek bleek al dat de verstedelijking van de Antwerpse rand een stijgende vraag naar betaalbare appartementen met zich meebrengt. Tegelijkertijd is er ook nood aan voldoende autoluwe zones. DC Belgium focust zich daarom op appartementen die kaderen in een totaalproject, met voldoende groen- en speelruimte. Door enerzijds te focussen op kwaliteitsvolle huisvesting en aangename leefzones, en anderzijds op bereikbaarheid voor auto en openbaar vervoer, trekken de projecten van DC Belgium een gezonde mix van verschillende generaties aan. Door altijd 100% van de behoeften te dekken helpt DC Belgium de gemeenten om sneller te voldoen aan de nieuwe vereisten én verhoogt het eveneens de aantrekkingskracht van die gemeenten.

Een goed voorbeeld van een uitgekiend project waarbij er niet enkel een doordacht bouwontwerp is, maar ook nagedacht werd over de ontwikkeling van de buurt, is Rupelzicht in Boom. Een fantastische locatie aan de Rupel wordt er gecombineerd met moderne BEN-appartementen (Bijna Energie Neutraal) in villa-stijl. Dicht bij Brussel, dicht bij Antwerpen, en dat in één van de Antwerpse gemeentes met het grootste economische potentieel. Meer weten over dit project? Ga dan naar www.rupelzicht.be of neem contact op met First Immo via 03 888 38 88 of Leximmo via 03 459 99 99.