Menu
Selecteer een pagina
Header image: Mensvriendelijk ontwerpen met DC Belgium

Mensvriendelijk ontwerpen met DC Belgium

Bij DC Belgium starten we elk nieuw project met een uitgebreid marktonderzoek waarbij verschillende parameters in kaart worden gebracht. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van zowel de buurt als de doelgroep, hanteren we steeds hetzelfde identificatiekwadrant. Hierbij worden 4 evaluatiecriteria nauw bestudeerd die een mensvriendelijk ontwerp garanderen.  

De noden van de doelgroep

Eerst en vooral is het voor DC Belgium belangrijk om een goed overzicht te hebben over de noden van de doelgroep. Wat houdt hen bezig? Waaraan hechten ze veel waarde? Hoe zal hun leven er in de toekomst uitzien? Door de noden van de doelgroep helder in kaart te brengen, kan DC Belgium een project ontwerpen dat hier volledig aan tegemoetkomt.

Waar voor starters bijvoorbeeld extra (kinder)kamers mooi meegenomen zijn, is dat voor empty nesters (ouders, veelal vijftigers, waarvan de kinderen het huis uit zijn) vaak niet het geval. Bovendien blijkt dat er in de grote steden nog steeds een stijgende vraag is naar betaalbare, grotere gezinswoningen en appartementen met zowel veel bergruimte als buitenruimte. Daarnaast dwingt de vergrijzing de vastgoedsector tevens om woonalternatieven te creëren zoals tussenwoningen met extra diensten. Deze evoluties creëren heel wat kansen voor projectontwikkelaars.

De verwachtingen van de doelgroep

Een tweede parameter is het verwachtingspatroon van de doelgroep. Wat zien zij in hun omgeving, bij vrienden en familie bijvoorbeeld? En wat denken zij dat de markt hen te bieden heeft? Door niet enkel te kijken naar hun noden, maar ook naar hun verwachtingen, wordt het beeld van het toekomstige project alsmaar scherper en mensvriendelijker.

De aandachtspunten van de doelgroep

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning hanteert een kandidaat-koper verschillende aandachtspunten. Om deze te achterhalen, zoeken wij actief naar een antwoord op vragen zoals ‘wat zijn de belangrijkste woonbehoeften van onze doelgroep’ en ‘wat adviseren zij zelf aan vrienden en familie die een huis wensen te kopen’? Wat ons bijvoorbeeld erg opvalt is de waarde die aan buitenruimte gegeven wordt. Daarom hebben al onze appartementen een ruim terras of gezellige stadstuin. Ook de nabijheid van voorzieningen zoals supermarkten en openbaar vervoer blijft voor elke doelgroep erg belangrijk.

De invloeden op de doelgroep

De laatste parameter die bij DC Belgium onderzocht wordt, zijn de omgevingsinvloeden van de doelgroep. Welke adviezen krijgen zij mee van ouders of vrienden? Welke input krijgen ze via (sociale) media over hun mogelijkheden, en hoe stellen zij hun verwachtingen bij?

Het eindresultaat: een mensvriendelijk ontwerp

Pas wanneer er een volledig en helder beeld is van de doelgroep, start DC Belgium met het ontwerp. Een mensvriendelijk ontwerp waarin er niet enkel rekening wordt gehouden met bovenstaande parameters, maar ook met duurzaamheid en de ruimere omgeving.

DC Belgium staat gekend voor zijn indrukwekkende reconversieprojecten. Zo wordt de voormalige site van De Witte Lietaer getransformeerd tot het prachtige Lauwe-aan-de-Leie. Hier vindt u aan de groene oevers van de Leie een veelzijdig project dat verschillende doelgroepen samenbrengt. Het gevarieerde aanbod gaande van ruime gezinswoningen, over budgetvriendelijke, compacte appartementen tot riante, luxueuze appartementen, speelt in op de noden en behoeften van meerdere doelgroepen. En dat allemaal in een rustig, verkeersluw kader, op wandelafstand van het dorpshart. Het resultaat van een goed marktonderzoek? Dat is een mensvriendelijk ontwerp waar jong en oud graag thuiskomen. En dat is Lauwe-aan-de-Leie!

Ontdek meer